• Ξενοδοχείο στο Λεωνίδιο
 • Ξενοδοχείο στο Λεωνίδιο
 • Ξενοδοχείο στο Λεωνίδιο
WELCOME

ARCHONTIKO CHIOTI

Leonidio,Arkadias,South Kynouria
 • Archontiko Chioti

  In Kynouria, at the classified historical and traditional settlement of Leonidio we have adapted our family mansion house, whose construction was completed in 1864, to a 4 stars boutique hotel. Our goal is to take back the visitor many years once he enters the areas of the mansion house, in order to have the opportunity to learn the history and the style of the land architecture, enjoying at the same time the luxuries and the comforts of today’s era. 

 • Ξενοδοχείο στο Λεωνίδιο, Αρχοντικό Χιώτη

 • Video

separator
 • Rooms

  Rooms

  All the rooms of the mansion house have as their main characteristic the class and the luxury. They are equipped with furniture of known houses such as Hooker Furniture, Schnadig, Wesbrook, P.Z.C, with fabric of the house Lauren Ralph Lauren from the greek company Ferma SA, as well as with antiques which constitute an integral part of the mansion’s house history and have been maintained unchanged with the passage of years. Some of our rooms have painted ceilings, while most of them have fireplaces.

 • Amenities

  Amenities

  In the external area of the mansion house emerges a unique pebble floor with artistic designs, which constitutes a sample of the rich architecture of Leonidio. The visitor can also enjoy moments of relaxation in the external pool having a view to the “Red rock” of Leonidio. We can offer him some of the unique sweets of our region, while during the hot summer months we can offer him refreshing cocktails and fruits of the season. In addition, the wellness area of the hotel (built hamam and jacuzzi for three persons) rejuvenates the soul and awakens the senses.

 • Leonidio

  Leonidio

  Leonidio is the capital of Tsakonia. Located in a distance of 4 kilometers from the sea at the edge of a fertile valley, which is named “Dionysou kipos” (the Garden of Dionysos) with citrus and olive trees. Around this, stands the famous and imposing red rock causing the admiration of the visitor, when he faces it for the first time. It is located 95 kilometers away from Tripoli and 210 kilometers away from Athens in a unique drive which combines mountain with sea by creating picturesque voes and innumerable pebbly beaches. 

separator
separator
 • Η λειτουργία του Ξενοδοχείου μας έχει εναρμονιστεί με τα Ειδικά Υγειονομικά Πρωτόκολλα που ορίστηκαν με την υπ'αριθ. 1881/29-5-2020 (ΦΕΚ Β΄2084/2020) Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας λόγω του COVID-19.
 • Συνακόλουθα, έχει χορηγηθεί στο Ξενοδοχείο μας από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Σήμα Πιστοποίησης "Health First" με εξατομικευμένο Πρωτόκολλο Υγειονομικού περιεχομένου σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και του Υπουργείου Τουρισμού.
 • Παράλληλα, στην κατεύθυνση της ατομικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ευθύνης, το σύνολο των εργαζομένων στο Ξενοδοχείο μας είναι πλήρως εμβολιασμένο.Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από σήμερα 6.11.2021 έως και την 22.11.2021 ισχύουν τα κάτωθι μέτρα για την αντιμετώπιση της Covid -19, σύμφωνα με τις νεότερες κυνερνητικές αποφάσεις (ΦΕΚ 5138 Β' 5.11.2021): Οι διαμένοντες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: α) Πιστοποιητικού εμβολιασμού β) Πιστοποιητικού νόσησης γ) Βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό Covid - 19 (PCR ή rapid test) Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test). Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας, Με εκτίμηση, Αρχοντικό Χιώτη
We would like to inform you that from today 6.11.2021 until 22.11.2021 (included) the following measures are in force to deal with Covid - 19, according to the latest Government decisions (O.G.G. 5138B' 5.11.2021): Residents enter upon mandatory demonstration upon entry: a) Vaccination certificate b) Certificate of illness c) Confirmation of a negative diagnostic test for Covid - 19 (PCR or rapid test). Minors from four (4) to seventeen (17) years old, may alternatively, submit a negative self - diagnosis statement (self test). We would like to thank you in advance for your cooperation, Kind Regards, Archontiko Chioti