Αναρρίχηση στο Λεωνίδιο

separator

Many of you have visited our beautiful village and have experienced the stunning cliffs surrounding Leonidio. Currently there are more than 1000 routes across a wide range of grades, and there is still potential for many more.

Magazines such as Inspiration, All mountain, Vertical, Les Alpes, Klettern, Grimper, Climb Magazine and Jamesak have published articles about climbing in Leonidio since 2013!

We invite you to explore Leonidio crags available for all types of adventure seekers!
Enjoy climbing!

1. BIG WALL AREA
AGHIOS LEMMY SECTORRoutes: 8 multi-pitch 205mGrade: 5c - 6b
Approach: 6a obl, 6b, 15 QD, about 100 bolts for the route and abseils. Very nice climb, vary with steep sections, the 6b are short and very well protected. The start is about 50 m right of Red Rock sector, between the base of a long-big corner and the ledge with threes 25 m above the ground, south.
By: Claude Remy

ARAMIS SECTORRoutes: 6 multi-pitch 170mGrade: 6a+ – 6c
Approach: From the bottom: Take the road to Vaskina and turn right, on the second sharp curve, in a dirty road, towards the water tank of Leonidio. The path starts on the left about 250m later and it is marked with red dots. about 40min. ABSEIL BACK DOWN The new abseils of Aramis are now the best way down around with a 80 m rope. The first abseil, near a tree on the ridge at the top of the wall (ledge, ropes and bolts), is easy to find with the name of Aramis. The vertical wall here is about 170 m high, make five obvious abseils straight down: down Aramis 38 m, 25 m, 27 m, then off Aramis, 40 m, 40 m.
Coordinates: 37.172745, 22.837244By: Claude, Yves Remy and Christof Simeon

DOUVARI SECTORRoutes: 15+15extGrade: 4c - 7a
Approach: Take the road to Vaskina and turn right, on the second sharp curve, in a dirty road, towards the water tank of Leonidio. The path starts around 250m later, on the left and it is marked with red dots. about 20min.
Coordinates: 37.171671, 22.856148By: Claude, Yves Remy and Christof Simeon

FASTING THERAPY SECTORRoutes: 5 multi-pitch 150mGrade: 6b – 8a
Approach: From the bottom: Take the road to Vaskina and turn right, on the second sharp curve, in a dirty road, towards the water tank of Leonidio. The path starts on the left about 250m later and it is marked with red dots. about 40min. ABSEIL BACK DOWN The new abseils of Aramis are now the best way down around with a 80 m rope. The first abseil, near a tree on the ridge at the top of the wall (ledge, ropes and bolts), is easy to find with the name of Aramis. The vertical wall here is about 170 m high, make five obvious abseils straight down: down Aramis 38 m, 25 m, 27 m, then off Aramis, 40 m, 40 m.
By: Jiannis Torelli

HOSPITAL SECTORRoutes: 8 + 3extGrade: 5b – 7a
Approach: Take the road to Vaskina and on the second sharp curve turn right into a dirt road. At the end of this road you will find the watertank of Leonidio. The path starts there and it is marked with red dots. 25min
Coordinates: 37.171846, 22.861499By: Claude & Yves Remy

HOT ROCK SECTORRoutes: 19 + 2extGrade: 6a+ - 7b
Approach: The sector is on the left part of the main rock over Leonidio.From Leonidio, take the road to Vaskina until the 6th curve where you can park. Cross the stream and go on following the red dots until the big loft. 15 min
Direction: S Best Months: Nov-Mar Coordinates: 37.172858, 22.849696By: Claude and Yves Remy

LEONIDIO SECTORRoutes: 10 
Approach: SOS, materials are very old ONLY for expert climbers. Published mostly for historical reasons. Scheduled to replace materials at the climb 'Pillar of Fire'
By: FIRST ONE

MEGA KANTE - FINISH SECTORRoutes: 3Grade: 8a - 8c+
Approach: Climb Mira, at the starting ankor of pitch 7, traverse few easy meters to the ankor on the left.
Coordinates: 37.172684, 22.858410By: Veit Althoff, Felix Berg, Michael Schreiber

MIGNONETTE SECTORRoutes: 7 multi-pitch 175mGrade: 5a - 5c
Approach: From the bottom: Take the road to Vaskina and turn right, on the second sharp curve, in a dirty road, towards the water tank of Leonidio. The path starts on the left about 250m later and it is marked with red dots. about 40min. ABSEIL BACK DOWN The new abseils of Aramis are now the best way down around with a 80 m rope. The first abseil, near a tree on the ridge at the top of the wall (ledge, ropes and bolts), is easy to find with the name of Aramis. The vertical wall here is about 170 m high, make five obvious abseils straight down: down Aramis 38 m, 25 m, 27 m, then off Aramis, 40 m, 40 m.
By: Jonas Jägermayer & Rico Schumann

MIRA SECTORRoutes: 8 multi-pitch 190mGrade: 5c - 6b
Approach: From the bottom: Take the road to Vaskina and turn right, on the second sharp curve, in a dirty road, towards the water tank of Leonidio. The path starts on the left about 250m later and it is marked with red dots. about 40min. ABSEIL BACK DOWN The new abseils of Aramis are now the best way down around with a 80 m rope. The first abseil, near a tree on the ridge at the top of the wall (ledge, ropes and bolts), is easy to find with the name of Aramis. The vertical wall here is about 170 m high, make five obvious abseils straight down: down Aramis 38 m, 25 m, 27 m, then off Aramis, 40 m, 40 m.
By: Claude, Yves Remy and Christof Simeon

OPEN GATE SECTORRoutes: 2 multi-pitchGrade: 6a+
Approach: From the bottom: Take the road to Vaskina and turn right, on the second sharp curve, in a dirty road, towards the water tank of Leonidio. The path starts on the left about 250m later and it is marked with red dots. about 40min. ABSEIL BACK DOWN The new abseils of Aramis are now the best way down around with a 80 m rope. The first abseil, near a tree on the ridge at the top of the wall (ledge, ropes and bolts), is easy to find with the name of Aramis. The vertical wall here is about 170 m high, make five obvious abseils straight down: down Aramis 38 m, 25 m, 27 m, then off Aramis, 40 m, 40 m.
By: Claude & Yves Remy, I. Metaxotos

ORAMA SECTORRoutes: 36 + 5extGrade: 5c - 7a
Approach: same as going to Rocspot, just further left for 1min.
Coordinates: 37.172000, 22.854007By: Claude & Yves Remy

PETALO SECTORRoutes: 7Grade: 5c+ – 6b
Approach: The sector is in the curve of the big wall directly under the flag. Take the road to Vaskina and turn right, on the second sharp curve, in a dirty road, towards the water tank of Leonidio. The path starts around 250m later, on the left and it is marked with red dots. You follow the red dots until the base of the rock.about 20min.
Coordinates: 37.172397, 22.857064 

PILLAR OF FIRE SECTORRoutes: 8 multi-pitch 190mGrade: 5a - 6a+
Approach: From the bottom: Take the road to Vaskina and turn right, on the second sharp curve, in a dirty road, towards the water tank of Leonidio. The path starts on the left about 250m later and it is marked with red dots. about 40min. ABSEIL BACK DOWN The new abseils of Aramis are now the best way down around with a 80 m rope. The first abseil, near a tree on the ridge at the top of the wall (ledge, ropes and bolts), is easy to find with the name of Aramis. The vertical wall here is about 170 m high, make five obvious abseils straight down: down Aramis 38 m, 25 m, 27 m, then off Aramis, 40 m, 40 m.
By: Giannis Torelli & Aris Theodoropoulos

PLUG AND PLAY SECTORRoutes: 7 multi-pitch 180mGrade: 6b - 7a+
Approach: From the bottom: Take the road to Vaskina and turn right, on the second sharp curve, in a dirty road, towards the water tank of Leonidio. The path starts on the left about 250m later and it is marked with red dots. about 40min. ABSEIL BACK DOWN The new abseils of Aramis are now the best way down around with a 80 m rope. The first abseil, near a tree on the ridge at the top of the wall (ledge, ropes and bolts), is easy to find with the name of Aramis. The vertical wall here is about 170 m high, make five obvious abseils straight down: down Aramis 38 m, 25 m, 27 m, then off Aramis, 40 m, 40 m.
By: Jonas B. and Richard G.

PORTAL THERAPY SECTORRoutes: 6 multi-pitch 180mGrade: 7a
Approach: From the bottom: Take the road to Vaskina and turn right, on the second sharp curve, in a dirty road, towards the water tank of Leonidio. The path starts on the left about 250m later and it is marked with red dots. about 40min. ABSEIL BACK DOWN The new abseils of Aramis are now the best way down around with a 80 m rope. The first abseil, near a tree on the ridge at the top of the wall (ledge, ropes and bolts), is easy to find with the name of Aramis. The vertical wall here is about 170 m high, make five obvious abseils straight down: down Aramis 38 m, 25 m, 27 m, then off Aramis, 40 m, 40 m.
By: Stamatis Konstantakopoulos & Kostas Vrohidis

RAMISI SECTORRoutes: 6 multi-pitch 185mGrade: 6b – 6c+
Approach: From the bottom: Take the road to Vaskina and turn right, on the second sharp curve, in a dirty road, towards the water tank of Leonidio. The path starts on the left about 250m later and it is marked with red dots. about 40min. ABSEIL BACK DOWN The new abseils of Aramis are now the best way down around with a 80 m rope. The first abseil, near a tree on the ridge at the top of the wall (ledge, ropes and bolts), is easy to find with the name of Aramis. The vertical wall here is about 170 m high, make five obvious abseils straight down: down Aramis 38 m, 25 m, 27 m, then off Aramis, 40 m, 40 m.
By: Claude and Yves Remy, Christophe Simeon

REDROCK SECTORRoutes: 16 + 8extGrade: 4c – 6b
Approach: Take the road to Vaskina and on the second sharp curve turn right into a dirt road. At the end of this road you will find the watertank of Leonidio. The path starts there and it is marked with red dots. 25min
Coordinates: 37.171929, 22.862071By: Claude & Yves Remy

ROCK SPOT SECTORRoutes: 29Grade: 4c+ – 7a+
Approach: Rocspot', is the first wall left of “Douvari”. Take the road to Vaskina and turn right, on the second sharp curve, in a dirty road, towards the water tank of Leonidio. The path starts around 250m later, on the left and it is marked with red dots. about 20min.
Coordinates: 37.171848, 22.855406By: Marcel Noverraz, Claude and Yves Remy and Christophe Simeon

THA TA POUME SECTORRoutes: 6 multi-pitch 205mGrade: 6a+ - 7a
Approach: 6b obl, 7a, 15 QD, about 80 bolts. Route of 6 pitches, left of Fasting therapy and another recent route Plug and play.
By: Claude Remy

URA KA SECTORRoutes: 5 multi-pitch 185mGrade: 6b – 6c+
Approach: From the bottom: Take the road to Vaskina and turn right, on the second sharp curve, in a dirty road, towards the water tank of Leonidio. The path starts on the left about 250m later and it is marked with red dots. about 40min. ABSEIL BACK DOWN The new abseils of Aramis are now the best way down around with a 80 m rope. The first abseil, near a tree on the ridge at the top of the wall (ledge, ropes and bolts), is easy to find with the name of Aramis. The vertical wall here is about 170 m high, make five obvious abseils straight down: down Aramis 38 m, 25 m, 27 m, then off Aramis, 40 m, 40 m.
By: Claude and Yves Remy, Christophe Simeon

2. VASKINA ROAD AREA
ARESOS SECTORRoutes: 13 + 4extGrade: 5b+ - 6b
Approach: From Leonidio drive towards Vaskina. At the 5th curve follow the dirt road, park after 150m. Hike 10min up the dry river bed along red points, then turn left and follow the stone path for another 10min. 20 min Total. OR ... at the 6th curve (heading towards Vaskina), park. Walk up the road for 150m till the old 'Mayonese' refrigerator container, there follow the path to the dry river bed, turn left following the old stone path to the ruins at the bottom of the crag. total 30min.
Direction: SE By: Claude & Yves Remy, 2015

BALCONY SECTORRoutes: 14 + 3extGrade: 6c+ – 7c+
Approach: Drive towards Vaskina. Pass the Flag on the plateau above Kokkinovrahos and after 500m turn left into a back road. Drive more 150m and park before the sheep farm. Walk downwards on not well marked path (8 min).
Direction: S Best Months: Nov-Apr Coordinates: 37.176780, 22.847462By: A.O.S.

CRAS OF TITANS SECTORRoutes: 2Grade: 7a+ – 8a
Approach: Take the road to Vaskina and park at the 9th sharp curve. The sector is in the cave that you see from there, around 300m up the hill.
Rain Proof: Full Coordinates: 37.176579, 22.841760By: Novak, Jägermeyr

Pountes SECTOR  
 
Coordinates: 37.170170, 22.833955 

SALA SECTORRoutes: 30Grade: 5a - 7c
Approach: Take the road towards Vaskina. Park at the 9th curve (same as twin caves). Follow the dirt road for 15min upwards. At big stone cuckoos at the same hight of the sector, which faces east, descent. Several stone cuckoos will lead you in 7min to the sector.
Coordinates: 37.177545, 22.833744By: Α.Ο.Σ.

TWIN CAVES SECTORRoutes: 35 + 7extGrade: 5c – 8b+
Approach: Drive towards Vaskina. Park at the 9th U-turn. Walk along the back road for about 150m and then take a steep uphill path - 10 min.
Rain Proof: Partial Direction: S Best Months: Nov - Apr Coordinates: 37.175927, 22.839889By: Α.Ο.Σ.

3. CEMETERY AREA
MARS SECTORRoutes: 23 + 6extGrade: 6a+ - 8a
Approach: Drive or walk till the cemetery on the north-est end of Leonidio. When the paved road ends continue the off-road path continuously uphill till the road ends. Park below the olive trees. On foot, follow the obvious red-marks and stone-towers for 15-20min, first uphill, then traversing to the right. You’ll cross a tall man-made stone wall and 2 white fixed ropes till the obvious plateau below the red stalactite wall.
Rain Proof: Mostly Coordinates: 37.175930, 22.872816By: Many

NAMASTE SECTORRoutes: 11Grade: 6c - 8b
Approach: Drive or walk till the cemetery on the north-est end of Leonidio. When the paved road ends continue the off-road path continuously uphill till the road ends. Park below the olive trees. On foot, follow the obvious red-marks and stone-towers uphill to the obvious south faced wall for 10min, first uphill.
Direction: S Coordinates: 37.173364, 22.872614By: Michael Schreiber & others

PHOBOS SECTORRoutes: 3Grade: 7a - 7a+
Approach: Fahre oder laufe zum großen Friedhof am nord-östlichen Ende von Leonidio. Folge von hier der Schotterstraße linkshaltend bis zum Ende. Parke unter den Olivenbäumen. Folge nun den Steinmännern und roten Punkten zum Sektor Namaste. Von hier weiter rechts um die Ecke und mit 2 weißen Fixseilen zum großen Plateau des Sektors Mars. Vor dem 2. Fixseil biege rechts ab und folge der Wand für weitere 300m bergab. 20min
Coordinates: 37.176550, 22.873244By: Vincent Lauzon

TSIPOURO-TSIPOURA SECTORRoutes: 2 multi-pitchGrade: 7a
Approach: Go to the north-east part of Leonidio ,to the closest bottom on the extreme right of the small main wall. The wall here is about 70 m high. Cross the field and then walk up following the animals’ narrow path towards the rock (10 min).
Direction: S By: Claude & Yves Remy

4. ATHENS ROAD AREA
CAVE OF PANAGIA SECTORRoutes: 18 + 6extGrade: 2a – 7a+
Approach: From Leonidio drive to Athens. After the edge with the 3 windmills, look up to the left the rocks with the characteristic red color and the cave. 50m after a “woodlab” there is a road going down on the right. The path starts there, on the left and then passes from the left side of a house. From there on, it is marked with red dots. 20 min  
Direction: S Best Months: Nov-Mar Coordinates: 37.171829, 22.885581By: Claude and Yves Remy

Dornroeschen SECTOR  
 
Coordinates: 37.167330, 22.873097 

KING OF THRONE SECTORRoutes: 2Grade: 6c – 7a+
Approach: You can reach to this point from the main road, by the sea which leads to Athens. After the bridge, turn left before the ridge with the wind mills. Go to the nearest possible point of the bottom, on the left of the wall. Cross the field on you left and then walk up following the narrow animals path towards the rock (20 min).
Coordinates: 37.167330, 22.873097By: Claude & Yves Remy

MAD WALL SECTORRoutes: 21 + 1extGrade: 5a – 6a+
Approach: From Leonidio drive to Athens. After the edge with the 3 windmills, look up to the left the rocks with the characteristic red color and the cave. 50m after a 'woodlab' there is a road going down on the right. The path starts there, on the left and then passes from the left side of a house. From there on, it is marked with red dots. 20 min
Direction: S Best Months: Nov-Mar Coordinates: 37.171676, 22.886270By: Claude and Yves Remy

MICRO THEOS SECTORRoutes: 8Grade: 6b - 7a+
Approach: From Leonidio drive to Athens. The sector lies on the big wall after the edge with the 3 windmills. Park 50m after a carpenter workshop, just below the obvious 'Panagia' Cave. A wooden sign indicates the beginning of the path: At this point walk up 100m the private driveway which leads to a house that has a greek flag on top. Hike up along the left side of the fence. At its end turn right and always follow the red dots. At the first sharp left curve continue the smaller path going straight. In a few minutes you'll reach the bottom of the cliff . Walk right along 2 sectors Pillar, Cave. Walking time: around 18min
Direction: S Coordinates: 37.170526, 22.892427By: Claude Remy

PATHFINDER SECTORRoutes: 1Grade: 5c
Approach: Route is located in between Mad Wall (100m to the right) and Yellow Wall.
By: Joachim Friedrich & Florian Friedrich

THEOS CAVE SECTORRoutes: 9Grade: 6a+ - 7b+
Approach: From Leonidio drive to Athens. The sector lies on the big wall after the edge with the 3 windmills. Park 50m after a carpenter workshop, just below the obvious 'Panagia' Cave. A wooden sign indicates the beginning of the path: At this point walk up 100m the private driveway which leads to a house that has a greek flag on top. Hike up along the left side of the fence. At its end turn right and always follow the red dots. At the first sharp left curve continue the smaller path going straight. In a few minutes you'll reach the bottom of the cliff . Walk right along 2 sectors Pillar, Cave. Walking time: around 18min
Direction: S Coordinates: 37.170689, 22.891539By: Claude Remy

THEOS PILAR SECTORRoutes: 9Grade: 5c+ - 7a+
Approach: Right of Yellow wall there is a pillar and right of it Theos with for mini sectors with differents style of climbing : Pillar, Cave, Micro and Right. All routes are very well protected. Loking east the base of the right pillar it is not flat, nice view on the valley close to the sea.
Coordinates: 37.170291, 22.891035By: Claude Remy

THEOS RIGHT SECTORRoutes: 9+4extGrade: 5c - 7a+
Approach:  About 50 m right of Micro Theos there is another small steep wall with sharp rock but very nice routes. South, the base is very confortable, flat with threes. 
Direction: S Coordinates: 37.170470, 22.893144By: Claude Remy

YELLOW WALL SECTORRoutes: 5Grade: 6c – 7b
Approach: From Leonidio drive to Athens. The sector lies on the big wall after the edge with the 3 windmills, at its lower part on the right. Park 50m after a carpenter workshop, just below the obvious 'Panagia' Cave. A wooden sign indicates the beginning of the path: At this point walk up 100m the private driveway which leads to a house that has a greek flag on top. Hike up along the left side of the fence. At its end turn right and always follow the red dots. When you reach the bottom of the rock turn right while the dots continious to the left towards the sectors 'Mad wall' and 'Panagia cave'. about 15min
Coordinates: 37.170552, 22.889271By: Michael Schreiber, Dario Stefanou & others

5. SAINT NICOLAS AREA
FRYDI SECTORRoutes: 8Grade: 5a – 6b+
Approach: Pass the main bridge of Leonidio towards Plaka and turn right just after the bridge, towards Agios Nikolaos Monastery. Pass the two gates (which you have to open and close again)and after 500m you will see the wooden sign of the sector. The path starts on the left side of the bench. 10 min.
Direction: NE Best Months: All Coordinates: 37.156058, 22.830998By: Α.Ο.S.

GARDEN OF DIONYSUS SECTORRoutes: 4 pitch 125mGrade: 6c – 7c+
Approach: Pass the main bridge of Leonidio towards Plaka and turn right just after the bridge, to Agios Nikolaos Monastery. On your way to the sector open and close the two metal gates that you will find. Park in front of the monastery and then follow the path on the right side of the monastery, into the wood until the big cave. 5min.
Rain Proof: Full Coordinates: 37.150338, 22.818905By: Jiannis Torelli

MIKRI SINJHA SECTORRoutes: 5Grade: 7c – 8a
Approach: Pass the main bridge of Leonidio towards Plaka and turn right just after the bridge, to Agios Nikolaos Monastery. On your way to the sector open and close the two metal gates that you will find. Park in front of the monastery and then follow the path on the right side of the monastery, into the wood. 5min. 
Coordinates: 37.149037, 22.819030By: Jiannis Torelli

SAINT NIKOLAS SECTORRoutes: 28 + 2extGrade: 5b – 8a
Approach: Pass the main bridge of Leonidio towards Plaka and turn right just after the bridge, to Agios Nikolaos Monastery. On your way to the sector open and close the two metal gates that you will find. The sector starts in the valley on the left side of the monastery.
Direction: NE Coordinates: 37.146744, 22.818792By: Jiannis Torelli & others

6. KOSMAS ROAD AREA
ADRSPATCH WALL SECTORRoutes: 10Grade: 6b – 8a+
Approach: Drive from Leonidio to Kosmas and after 11.8km the sector is on your right, on the other side of the valley. There is a stoneman on the side where the path starts. Some meters later there is a beter place to park your car. 7min
Rain Proof: Partial Direction: SE Best Months: Nov-Mar Coordinates: 37.150345, 22.764957By: Stanislav Lukavsky, Miroslav Mach, Stanislav Cejp, Adam Praza

BERLINER MAUER SECTORRoutes: 19Grade: 6a – 7b
Approach: Take the road to Kosmas. After 6.2km (on the 3rd sharp left curve) there is a dirt road going into the valley on the right. Park there and take the path that starts on the right side of this road. The path is marked with red dots and goes through a sheepfold. You can already see the wall straight up. about 10min
Direction: SE Best Months: Nov-Mar Coordinates: 37.161861, 22.797309By: Christian Wahle & others

EL PERPATI SECTORRoutes: 18 + 2extGrade: 6b – 8a
Approach: Take the road to Kosmas. After 8.8Km, passing a right open curve, you will see the sector up on the right. The path starts some meters after the curve. 15min
Rain Proof: Partial Direction: W Best Months: Nov-Apr Coordinates: 37.145534, 22.783920By: A.O.S.

FLU SECTORRoutes: 1Grade: 7b
Approach: From Leonidio, take the road to Kosmas. The sector is located around 5km later, 100 meters on the left of the sector “Grande cuckoo”.
Coordinates: 37.162705, 22.806751By: Zdenek Novak and Petr Holas

GIGIRL SECTORRoutes: 7Grade: 4a - 6b+
Approach: 2,2 km behind the end of the village Leonidio (direction to Kosmas) you find on the left side a dirt road down to a dam. Shortly behind it are some parking possibilities on the left side. The new sector is seen on the right side. A cairns path leads up to the wall in 5 minutes.
Coordinates: 37.164042, 22.822489 

GOLDEN DUSK SECTORRoutes: 6Grade: 7b – 8b+
Approach: Take the road to Kosmas. After 6.2km (on the 3rd sharp left curve) there is a dirt road going into the valley on the right. From there you can see the big red wall up the mountain. Park there and follow the red dots on the right side of this road. After the sheepfold the path goes to the right and it is marked with stonemen. The red dots on the left lead to the sector “Berliner Mauer”, which is more to the left. 25min
Rain Proof: Partial Direction: S Best Months: Nov-Mar Coordinates: 37.164179, 22.800686By: Layla Hussein & Benedikt Hacker

GRANDE CUCKOO SECTORRoutes: 11Grade: 4b – 7a
Approach: After the sign of H.A.D.A. sector (that is on the rock next to the street) drive 250 meters more, till the next curve. You see the grey rock on the right side up the mountain. The path starts through an apiary (“beehouse”). about 7 min.
Direction: S Best Months: Nov-Apr Coordinates: 37.163356, 22.808059By: Α.Ο.Σ.

HADA SECTORRoutes: 30 + 1extGrade: 6b – 8b+
Approach: Drive from Leonidio to Kosmas. After 4.6km park on the left side 50m before the obvious sharp left curve. Follow the path (red marks & little cuckoo towers) on the right side of the gorge. After 20min walk down to the riverbed and climb up the fixed rope to ascent the large ledge.
Rain Proof: Full Direction: NE Best Months: Nov-Apr Coordinates: 37.169323, 22.809820By: A.O.S

KAMARES SECTOR  
 
Coordinates: 37.143973, 22.778465 

KINDER GARDEN SECTORRoutes: 2Grade: 6b+ – 6c+
Approach: Take the road to Kosmas. After 6.2km (on the 3rd sharp left curve) there is a dirt road going into the valley on the right. From there you can see the sector of the small cave not far from the street. Park there and take the path that starts on the right side of this road. Be careful! The red dots lead to the sector “Berlin wall”, which is the wall above.
Coordinates: 37.162246, 22.797999By: Zdenek Novak and Petr Holas

LATIN LOVE SECTOR  
 
Coordinates: 37.149336, 22.774602 

LIMERI SECTORRoutes: 21Grade: 6b – 8b
Approach: From Leonidio take the road to Kosmas. After about 10 km you will see a wooden sign on the right side, fixed on the rock. 2 min.
Direction: W Best Months: Nov-Apr Coordinates: 37.142050, 22.775682By: Α.Ο.S.

SKIADANIKO SECTORRoutes: 53Grade: 4a - 7b+
Approach: Leave Leonidio and drive towards Kosmas for 11km. Pass the stone bridge and continue for 400m. Park in the plateau with the small temple on the right side. Follow the path with blue signs and cairns – 20 min. 
Direction: E Coordinates: 37.152974, 22.767014By: Stamatis Konstantakopoulos

SOUVLAKOVRACHOS SECTORRoutes: 6 multi-pitch 130mGrade: 5b - 6b+
Approach: About a 1,5 km behind the end of the village Leonidio (direction to Elona) park on the left side of the straight road, below the tall and obvious Souvlakovrachos. The A cairns path leads up to the wall in 60 minutes.
By: Engel, Matthias Gerthmann, Michael Kischuweit, Christoph Franz

XMAS SECTORRoutes: 11 +4extGrade: 6a – 7c+
Approach: Take the road to Kosmas. After 6.1km (on the 3rd sharp left curve) there is a dirt road going into the valley on the right. Park there and take this road. After 20 meters you see the small rock on the left side. 1min
Coordinates: 37.160479, 22.796461By: Christian Wahle, Michael Schreiber & others

7. PALAIOCHORI AREA
GEROVRAXOS SECTORRoutes: 7Grade: 7a+ – 8b+
Approach: Gerovrachos is above the sector 'La maison des chevres'. Drive from Leonidio to Kosmas and after around 12 kilometers turn right to Paleochori. After 3 km you see the sector ' La maison des chevres' on the right side. Take the nice path and continue after 'La maison des chevres ' until the next goat pens made of stone. The path goes on the left side of the canyon and the crag is obvious to find from there. 40 minutes.
Rain Proof: Mostly Direction: S Coordinates: 37.167631, 22.755243By: Simon Montmory

LA MAISON DES CHEVRES SECTORRoutes: 17Grade: 5b – 9a
Approach: Drive from Leonidio to Kosmas and after around 12 kilometers turn right to Paleochori. After 3 km you see the sector on the right side. You walk 10 minutes to be reach it. (it`s an overhanging rock with an old goat barn on the ride side of the rock.
Direction: S Best Months: Nov-Mar Coordinates: 37.163818, 22.754885By: Caroline Giavaldini & James Pearson & others

Le Chateau Polonais SECTOR  
 
Coordinates: 37.164156, 22.753265 

8. ELONA AREA
AFRICA SECTOR  
 
Coordinates: 37.148501, 22.756432 

ELONA SECTORRoutes: 21 + 5extGrade: 6c – 8c
Approach: Take the road to Kosmas and Elona Monastery. After around 15km you will find the fork that leads to the monastey. Turn left and after 50m the sector lays on the right, directly on the street. Continue and park in front of the entrance of the monastery where there is more space. 1-5 min
Rain Proof: Full Direction: W Best Months: Oct-Apr Coordinates: 37.146277, 22.765753By: Konstantakopulos,Kuthuris, Kutsukis

FRANKENSTEIN SECTORRoutes: 4Grade: 5b - 6a+
Approach: From Leonidio drive 19km towards Kosmas / Sparta. Park in the 3rd sharp curve after having passed the monastery Elona. From the curve the sectors Frankenstein and Nifada are not yet visible. Walk behind the big stone cuckoo and follow go left-hand steep uphill. After 2-3min go right in almost even terrain following the red dots. Frankenstein: 10min, 5 min further is Nifada.
Coordinates: 37.137393, 22.746219By: Albrecht Göbel

NIFADA SECTORRoutes: 15 + 5extGrade: 7a - 8b+
Approach: From Leonidio, drive towards Kosmas. After about 19 km from the center of Leonidio, you can park at the third sharp curve you will meet after the monastery of Elona.  Follow the red marks to the sector.
Rain Proof: Partial Direction: N Coordinates: 37.136269, 22.744786By: Angy Eiter and Bernie Ruech

PANORAMA SECTORRoutes: 17 + 2extGrade: 6b – 8a
Approach: You go to the Elona Monasteri (from Leonidio 15 km into the mountains in the direction to Kosmas) and parc directly next to the Elona Sektor (200 m before the entry of the Monastery). From there you go a hike trail to Kosmas. After around 5 minutes you leave the trail for a little path, marked with red points, to the Panorama Sector.
Rain Proof: Partial Direction: NE Best Months: Nov-Apr Coordinates: 37.144319, 22.762872By: Michael Schreiber, Christian Wahle

More info at http://climbinleonidio.com also at http://climbing-leonidio.com.

separator
separator
  • Η λειτουργία του Ξενοδοχείου μας έχει εναρμονιστεί με τα Ειδικά Υγειονομικά Πρωτόκολλα που ορίστηκαν με την υπ'αριθ. 1881/29-5-2020 (ΦΕΚ Β΄2084/2020) Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας λόγω του COVID-19.
  • Συνακόλουθα, έχει χορηγηθεί στο Ξενοδοχείο μας από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Σήμα Πιστοποίησης "Health First" με εξατομικευμένο Πρωτόκολλο Υγειονομικού περιεχομένου σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και του Υπουργείου Τουρισμού.